Nedskräpning, vägledning för kommuner

För att göra det lättare för kommunerna att arbeta långsiktigt och förebyggande finns här en vägledning inom området.