När avfall upphör att vara avfall?

Vägledning om när avfall upphör att vara avfall. Frågan avgörs av om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas.