När avfall upphör att vara avfall

Vägledning om när avfall upphör att vara avfall. Svaret på frågan avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas.