Vägledning om när avfall upphör att vara avfall

Frågan om när avfall upphör att vara avfall är viktig eftersom den avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. För att tydliggöra gränsen redovisar vi här de möjliga vägar som avfall kan upphöra att vara ett avfall på.