När avfall upphör att vara avfall?

Vägledning om när avfall upphör att vara avfall. Frågan avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas.