Regler om kommunal avfallsplanering

Här finns samlad information om regler som gäller för kommunal avfallsplanering.