Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Naturvårdsverket vägleder för att underlätta återvinningen av avfall på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt genom en handbok.