Länsstyrelsen och kommunens tillsynsansvar över gränsöverskridande avfallstransporter

Fem stycken länsstyrelser har tillsynsansvar för gränsöverskridande avfallstransporter. Övriga 16 länsstyrelser samt kommunen har tillsynsansvar för hur avfall hanteras lokalt och i olika verksamheter. Här reder vi ut hur tillsynsansvaret är fördelat.

Start

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process