Tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter

Tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter omfattar hela avfallskedjan. Det innebär att tillsynen sker från det att avfallet uppstått, under transport fram till plats för slutlig återvinning eller bortskaffande.

Start

Medlemsländer i EU och OECD

Lagstiftning

Process