Export av begagnade varor

Begagnade varor som innehåller ämnen som är förbjudna enligt lag får inte exporteras från Sverige och EU till utvecklingsländer.