Att rapportera till avfallsregistret – via API

De verksamheter som ska rapportera ofta till det kommande avfallsregistret kan med fördel ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt.