Vägledning om klassificering av avfall som miljöfarligt

Avfallets miljöfarlighet är en av de egenskaper som gör att det kan klassificeras som farligt avfall. Den miljöfarliga egenskapen kallas i lagstiftningen för HP 14 Ekotoxiskt. Just nu pågår förändringar i lagstiftningen och Naturvårdsverket vägleder därför om hur denna egenskap kan bedömas utifrån nuvarande rättsläge.

Start

Bakgrund

Begrepp

Sidan senast uppdaterad: 4 maj 2017Sidansvarig: John Lotoft