Klassificering av farligt avfall

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om arbetsgången vid klassning av farligt avfall. Klassningen av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas.