Avfallsproducentens ansvar

En avfallsproducent måste ha tillräcklig kunskap om avfallet för att kunna klassa det på ett riktigt sätt.