Att inventera och åtgärda nedlagda deponier

I Sverige finns många äldre, nedlagda deponier som utgör risk för betydande miljöpåverkan. Dessa områden behöver identifieras, riskklassas och eventuellt åtgärdas. Naturvårdsverket bedömer att det finns flera tusen nedlagda deponier.