Deponering av avfall

Vägledning om regelverket inom deponeringsområdet. Vi deltar i vissa fall i tillståndsprövningar av deponier och arbetar även inom EU och Norden med deponeringsfrågor.