Deponering av avfall

Hundratals avfallsdeponier, i dagligt tal ”soptippar”, är i drift i Sverige. Dessutom finns flera tusen nedlagda soptippar. Deponierna kan innehålla allt från gruvavfall och industriavfall till hushållsavfall. Där finns en mängd olika föroreningar som kan hota människors hälsa och miljön.