Verksamhetsutövarens avfallsansvar

Sammanfattning av det ansvar byggherren, bygg-/rivningsentreprenören, transportören, mellanlagraren och behandlaren har när det gäller hantering av avfall från bygg- och rivningsverksamhet.