Temporär lösning för rapportering av bygg- och rivningsavfall

Den planerade rapporteringen i SMP ersätts av en temporär speciallösning under 2016.