Artskyddshandboken

Artskyddshandboken är ett stöd för de handläggare på länsstyrelsen som i sitt arbete kommer i kontakt med artskyddsförordningen.