Vägledning till dig som handlar med djur

Vägledning och regler om invasiva främmande arter, med regler och råd, till dig som handlar med djur.

Vägledning

Lagstiftning