Informationsmaterial om invasiva främmande arter

Här finns informationsmaterial och filmer om invasiva främmande arter som är fritt att användas av alla som vill sprida information och kunskap om frågan.