Använda svenska genetiska resurser

Vägledning om vad du måste göra för att kunna använda genetiska resurser från Sverige.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund