Filmer om genetiska resurser och Nagoyaprotokollet

Här finns filmer och webbinarier för dig som arbetar med tillämpning av Nagoyaprotokollet, ABS-förordningen och regler för användning av genetiska resurser vid forskning och produktutveckling.