Deklarera användande

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet gör du i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund