Att vara samlingsinnehavare av genetiska resurserr, tillämpning av Nagoyaprotokollet - Naturvårdsverket

Att vara samlingsinnehavare av genetiska resurser

Vägledning om vad samlingsinnehavare, som exempelvis museer och botaniska trädgårdar, behöver tänka på.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund