Att vara samlingsinnehavare av genetiska resurser

Vägledning om vad samlingsinnehavare, som exempelvis museer och botaniska trädgårdar, behöver tänka på.

Start

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund