Använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser

Vägledning om vad du behöver göra för att använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Start

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund