Använda genetiska resurser från land utanför Sverige

Vägledning om vad du behöver göra i Sverige om du ska använda genetiska resurser som finns i annat land.

Start

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund