Förbättrat genomförande av elavfallsdirektivet (M2019/01736/R)

Naturvårdsverket har yttrat sig över remiss av promemorian Förbättrat genomförande av elavfallsdirektivet. Yttrandet lämnades till Regeringskansliet den 6 november 2019.

Sidan senast uppdaterad: 6 november 2019Sidansvarig: Fredrik Larsson