Yttrande om slopande av anslutningskostnaden för havsbaseradvindkraft

Naturvårdsverket anser att ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft inte är motiverat.

Sidan senast uppdaterad: 28 mars 2019Sidansvarig: Marie Larsson