Ekologisk kompensation (SOU 2017:34)

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i betänkandet. Ekologisk kompensation kan, rätt använd, vara ett effektivt sätt att minska förlusterna av naturmiljöer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2020Sidansvarig: Melvin Thalin