Yttrande regional plan för transportinfrastruktur i Region Skåne

Remissyttrande över förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Region Skåne 2018-2029. Yttrandet skickades till Region Skåne 2017-10-15.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2017Sidansvarig: Joanna Dickinson