Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag- kompletterande lagstiftning

Naturvårdsverket har yttrat sig till Justitiedepartementet 15 november 2017 gällande Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag kompletterande lagstiftning.

Sidan senast uppdaterad: 17 november 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz