Yttrande över remiss av Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner för bilar.

Sidan senast uppdaterad: 9 mars 2017Sidansvarig: Henrik Larsson