Yttrande över rapporten Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Naturvårdsverket har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys. Yttrande lämnat till Miljö- och energidepartementet 21 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017Sidansvarig: Pontus Cronholm