Yttrande över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet 21 september över promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz