Yttrande över förslag regional infrastrukturplan

Remissyttrande över förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029. Naturvårdsverkets yttrande sänt till Västra Götalands Region 2017-10-06.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2017Sidansvarig: Joanna Dickinson