Yttrande över betänkandet: Planering och beslut för hållbar utveckling

Naturvårdsverket avstyrker Riksintresseutredningens betänkande om ett nytt system för riksintressen. Systemet blir varken enklare, mer överskådligt eller mer begripligt med det nya förslaget.

Sidan senast uppdaterad: 28 februari 2017Sidansvarig: Ann Åkerskog