Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Naturvårdsverket har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50).

Sidan senast uppdaterad: 12 september 2017Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor