Yttrande över remissen Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över remissen Finansiering av infrastruktur med privat kapital? till Finansdepartementet den 8 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2017