Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att införa en flygskatt den 1 januari 2018. Flyget står för en avsevärd del av svenskarnas klimatpåverkande utsläpp och utsläppen från flyget ökar.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2017Sidansvarig: Johan Bogren