Yttrande över betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot

Naturvårdsverket har yttrat sig över justitiedepartementets remiss av betänkandet "En översyn av lagstiftningen om företagsbot".

Sidan senast uppdaterad: 5 april 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz