Yttrande över PM Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet över PM Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. Yttrande lämnat 21 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017Sidansvarig: Miriam Münnich Vass