Yttrande över PM Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt (N2017/04696/RS)

Naturvårdsverket har yttrat sig till Näringsdepartementet gällande PM Ändringar i jaktförordningen (N2017/04696/RS). Yttrandet lämnades 16 oktober 2017.

Sidan senast uppdaterad: 19 oktober 2017Sidansvarig: Gunilla Sallhed