Yttrande över PM Ändrad beräkning av bilförmån

Naturvårdsverket har yttrat sig till Finansdepartementet över PM Ändrad beräkning av bilförmån. Yttrande lämnat 21 april 2017.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2017Sidansvarig: Miriam Münnich Vass