Yttrande över Ny målstyrning för transportpolitiken (Trafikanalys rapport)

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över Trafikanalys rapport Ny målstyrning för transportpolitiken. Yttrandet lämnades till Näringsdepartementet den 19 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 21 juni 2017Sidansvarig: Joanna Dickinson