Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag

Naturvårdsverket har yttrat sig till Miljö-och energidepartementet över Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag - Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall samt Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2017