Yttrande över Delbetänkande Detaljplanekravet

Naturvårdsverket har yttrat sig över delbetänkandet Detaljplanekravet den 30 oktober 2017 till Näringsdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 31 oktober 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz