Yttrande över promemoria om vissa ändringar i läkemedelslagen

Naturvårdsverket har inga synpunkter på promemorian.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz