Yttrande över Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Naturvårdsverket bedömer att rapporten ger en bra överblick över Sveriges genomförande av Århuskonventionen och föreslår även några justeringar.

Sidan senast uppdaterad: 17 februari 2017Sidansvarig: Åsa Söderberg