Yttrande över Styrmedel att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi

Naturvårdsverket har lämnat yttrande över Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi. Yttrandet lämnades till Miljö- och energidepartementet den 27 juni 2017.

Sidan senast uppdaterad: 28 juni 2017Sidansvarig: Marie Larsson