Yttrande över slutbetänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Naturvårdsverket är positivt till att utredningen beaktar miljöfrågorna som en särskild samhällsutmaning där potential finns att bidra till ökad innovation och entreprenörskap.

Sidan senast uppdaterad: 17 februari 2017Sidansvarig: Elisa Abascal Reyes