Yttrande till Jordbruksverket angående ändrade föreskrifter för djurförsöksetisk prövning och hållande av försöksdjur

Yttrande har skickats till Jordbruksverket 2017-11-02 gällande Förslag till nya och ändrade djurskyddsföreskrifter för djurförsöksetisk prövning och hållande av försöksdjur.

Sidan senast uppdaterad: 2 november 2017Sidansvarig: Emil Ekström